Kalendár

Júl
P U S Š P S N
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Aktuality

226 hodinový kurz opatrovania

226 hodinový kurz pre opatrovateľky v pôsobnosti na slovensku aj v zahraničí

Organizačná forma: 

AKREDITÁCIA:

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie
č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015

realizovaný formou teoretickej výučby, nácviku praktických zručností a odbornej praxe v zdravotníckych zariadeniach alebo zariadeniach sociálnych služieb.

Cieľ vzdelávacej aktivity: Získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby poskytovanej pre osoby odkázané na pomoc pri základných životných potrebách, poskytovanej v byte občana, prípadne v zariadeniach sociálnej služby

Jednou z cieľových skupín sú nezamestnaní, ktorí sa rekvalifikujú v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný kvalifikovane poskytnúť opatrovateľskú starostlivosť na základe získaných teoretických vedomostí, praktických schopností a zručností, s garanciou odbornej úrovne, etického prístupu a citlivého kontaktu ku klientovi.

Absolvent kurzu má byť schopný:

- pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne postihnutej osoby a starších ľudí,

- iniciatívne, samostatne a racionálne riešiť úlohy

- aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti

- v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára

- poznať právnu zodpovednosť a súvislosti s výkonom opatrovateľskej služby

- komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti

- sústavne si doplňovať nové odborné poznatky k výkonu spôsobilosti získanej v kurze a v každodennej praxi.

Metódy výučby:

  • Teoretická časť – prednáška pre skupinu poslucháčov, diskusia
  • Praktická časť – praktická ukážka pre skupinu poslucháčov, simulácia situácie, nácvik jednotlivého postupu v malej skupine, rozbor konkrétneho prípadu, individuálny nácvik praktickej činnosti.
  • Odborná prax - skupinky po max. 5 účastníkov, konkrétna realizácia činností poskytovaním opatrovateľskej starostlivosti priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, resp. zariadeniach sociálnych služieb

Rozsah kurzu: Celková doba kurzu je 226 hodín, z toho teoretická výučba v rozsahu 105 hodín, praktická výučba 43 hodín, odborná prax 72 hodín, skúšky 6 hodín - test a praktická skúška

Cena: 300 €/ ososba - absolvent obdrží osvedčenie v slovenskom a anglickom jazyku resp. slovenskom a nemeckom jazyku platné v rámci celej EÚ.

Súbory na stiahnutie